Search :     สถิติผู้ชมเว็บไซต์ 
 
 
โปรแกรมบัญชี คือ โปรแกรมบัญชีที่ช่วยบริหารธุรกิจด้านบัญชี โปรแกรมบัญชีเหมาะกับทุกระดับ สำหรับนักบัญชีมือใหม่เพื่อให้ง่ายในการจัดการบัญชี ยินดีต้อนรับ www.thaibizsoftware.comโดยปกติลูกค้าที่ต้องการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป มักจะมุ่งหวังให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตรงตามหลักการของบัญชี พร้อมทั้งสามารถบริหารกิจการควบคู่กันไปได้ ส่วนใหญ่ก็มักจะประสบกับปัญหาที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมได้เต็ม ประสิทธิภาพอันเนื่องมาจาก ไม่สามารถประยุกต์ซอฟแวร์กับธุรกิจของตนให้สัมพันธ์กันได้ จึงเป็นผลให้ต้องสูญเสียทั้งเงินและเวลา แต่เนื่องจากทางบริษัทของเรามีบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นสำนักงานบัญชีมีทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีมานานนับกว่า 20 ปี อีกทั้งทีมผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราสามารถเข้าถึงวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ให้ได้ใช้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารงานของกิจการ พร้อมบริการจากเราที่ทำให้ท่านมั่นใจ โดยทีมงานที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะนำพาลูกค้าให้สามารถใช้ซอฟท์แวร์บัญชีให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
 
BOQ ระบบบริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ครอบคลุมกระบวนการทำใบเสนอราคาประมูล การควบคุมงบประมาณการก่อสร้างทั้งโครงการ อย่างเจาะลึกการควบคุมงานจัดซื้อ ควบคุมคลังวัสดุรวมทั้งการลงบัญชีอัตโนมัติ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่รองรับการทำงานบนระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)สามารถตอบสนองการใช้ได้ ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายตามประเภทของงานรับเหมา การดูแลรักษาระบบด้วยการ BACKUP เพื่อสำรองข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลด้วยกระบวนการตรวจสอบของโปรแกรมที่มีความชาญฉลาดเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณปลอดภัยและถูกต้องอย่างแท้จริงบริการหลังการขายที่มากก 
 
 
  - formula smartbiz lite  
  - formula construction management  
  - formula real estate  
  - formula winning  
  - formula professional  
  - formula manufacturing    
  - formula pos solution
  สำหรับธุรกิจขนาดย่อม  
  สำหรับธุรกิจก่อสร้าง / boq  
  สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   
  สำหรับสำนักงานบัญชี  
  สำหรับซื้อมา-ขายไป/บริการ  
  สำหรับการผลิตขนาดย่อม  
  รองรับการขายปลีกต่างๆ          
--------------------------------------------------------------------------------------
  - dart-reporting  
  - restaurant management
  สร้างรายงานให้ผู้บริหาร  
  สำหรับธุรกิจร้านอาหาร
 
 
For Windows @ Client Server For Windows @ Client Server
โปรแกรมบัญชี : Formula winning
เบอร์โทรติดต่อ 0-2451-6398 , 086-351-8976 , 081-916-5587  แฟ็กซ์  028971904 

     FmwinM001
คุณสมบัติของระบบ
  • รองรับการทำงานได้ทั้งแบบ 1 เครื่อง (STANALONE)และระบบหลายเครื่อง (LAN) ไม่จำกัดเครื่องรองรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ / ข้อมูลปริมาณมากๆ
  • รองรับการทำงานได้หลายบริษัทถึง 40,000 บริษัทในโปรแกรมชุดเดียว
  • รองรับการมีแผนกได้ถึง ( 15 หลัก )
  • ระบบเป็นรุ่น CLIENT/SERVER  รองรับการทำงานบนฐานข้อมูล  DATABASE-MSDE พัฒนาโดย Visual Fox pro 9.00
  • รองรับการทำงานได้ไม่จำกัดปี
  • บันทึกข้อมูลล่วงหน้าและย้อนหลัง โดยละเอียดต่อเนื่อง และมองเห็นทั้งหมดได้ไม่จำกัด ไม่ว่าจะปิดงวดหรือยัง  เลือกทำงานได้ทั้งแบบ BATCH หรือ ONLINE
  • เลือกทำงานแบบ ONLINE หรือ BATCH โดยเลือกทั้ง 2 แบบสลับไปมา หรือกำหนดเฉพาะรายการนั้นก็ได้
  • เลือกทำงานแบบ BATCH PROCESSING และสั่ง POST ภายหลัง โดยระบุเป็นช่วงเวลาของเอกสารเท่าที่ต้องการเลือกก่อนได้
  • ONLINE UPDATE ทั้งการเพิ่ม ลบ แก้ไข และการยกเลิกรายการและกลับรายการบัญชี ให้สำหรับรายการที่ต้องการกลับรายการ  ให้ เพื่อการยันยอดระหว่างกันอย่างถูกต้อง
  • ONLINE CORRECTION ให้อย่างถูกต้องและตามไปแก้ไขทุกระบบที่เกี่ยวข้องกัน


ลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับทางสำนักงานของเรา  จะได้รับการแนะนำการใช้งานเป็นอย่างดีและบริการอย่างดี

โดยทางเราจะแนะนำ  การใช้งานโปรแกรม Formula มีรูปแบบการออกแบบเอกสาร , แบบฟอร์ม

สามารถปฏิบัติการใช้งานด้านธุรกิจ ได้หลายรูปแบบ  และสามารถออกงบการเงินได้โดยไม่ต้อง

Post สามารถดูได้อย่างรวดเร็ว ท่านที่สนใจสา่มารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางเราได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

เบอร์โทรติดต่อ 0-2451-6398 , 086-351-8976 , 081-916-5587  แฟ็กซ์  028971904 

 
 
โปรแกรมระบบบัญชี Express ประกอบไปด้วยระบบงานหลัก ๆ 12 ระบบ ดังต่อไปนี้ 
 รองรับระบบปฏิบัติการ (Operating System Supported) : Windows 95,Windows 98, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 และ Windows 7


2011100510-29-49 flowc
 

เบอร์โทรติดต่อ 0-2451-6398 , 086-351-8976 , 081-916-5587  แฟ็กซ์  028971904
 

จำหน่ายหนังสือคู่มือโปรแกรมบัญชีSmartBiz

 
      
      
 
            ภายในเล่มประกอบไปด้วย
     บทที่ 1 การกำหนดโครงสร้างองค์กร และนโยบายบัญชี(การสร้างฐานข้อมูล)
     บทที 2 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
     บทที่ 3 ระบบการจัดซื้อและวิเคราะห์การซื้อ
     บทที่ 4 ระบบการขายและวิเคราะห์การขาย 
     บทที่ 5 ระบบลูกหนี้และวิเคราะห์ลูกหนี้
     บทที่ 6 ระบบเจ้าหนี้และวิเคราะห์เจ้าหนี้
     บทที่ 7 ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร
     บทที่ 8 ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
     บทที่ 9 ระบบบัญชีแยกประเภท
     บทที่ 10 ระบบรักษาความปลอดภัย และกำหนดสิทธ์การใช้งาน
     ภาคผนวก : การติดตั้ง /การ Backup /การ Restore/การ Recalculate

     ภาคผนวก : การออกแบบฟอร์มเอกสาร/งบการเงิน/ การพิมพ์รายงาน
     ภาคผนวก : การทำงานด้วยระบบ FORMULA ONLINE
     ภาคผนวก : กรณีศึกษา ตัวอย่างรายการค้าธุรกิจซื้อมา-ขายไปและบริการ 
     CD : โปรแกรม SmartBiz


เบอร์โทรติดต่อ 0-2451-6398 , 086-351-8976 , 081-916-5587  แฟ็กซ์  028971904
   TEXT BANNER 


  Naturecorners Co., Ltd   พลูคาว  เถาเอ็นอ่อน  เครื่องฟอกอากาศ  เครื่องฟอกอากาศ
  ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์    Thai Food   ของชำร่วย   www.mechashop.net
       
 
   BANNER 

 เพอร์เฟคโบรคเกอร์ ประกันภัย พรบ. ถูก ผ่อนได้  
    
 
 โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีอันดับ1โทรผ่านอินเตอร์เน็ต โทรไปต่างประเทศ รับทำเว็บไซต์ บ้านเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ครบวงจรtoyota nonthaburi โตโยต้า นนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า kapongdesign.com 21.worawut-k
http://www.sakorn.com อีซี่เคส ขายเคสมือถือเช่าเครื่องเสียงรับติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ออกแบบงานกระจกอลูมิเนียม กระจกอลูมิเนียม รับเขียน Resume และ จดหมายสมัครงานสินค้าหลากหลาย-ขายปลีกขายส่ง
 ตั๋วเครื่องบินราคาถูกเรื่องตลก รวมเรื่องตลก เรื่องขำขัน ขำขำ โจ๊กฮาๆรับติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV กันขโมยทุกชนิดราคาถูก Website Graphic Designโปรโมทฟรีวิศวกรรมโยธาทัวร์ต่างประเทศ ,ท่องเที่ยว , แพคเกจทัวร์
จำหน่ายเครื่องประดับแฮนด์เมด,เครื่องประดับทั้งปลีกและส่ง   รวมสถานที่ท่องเที่ยว www.siamfreestyle.combook2hand.net หนังสือมือสองออนไลน์L.S.T. Group - Bolt Nuts Fasterns Manufacturer, Retailer and wholesaler in Thailand, ศูนย์รวมสกรูน็อต และ สินค้าสลักภัณฑ์ ครบวงจรเกาะช้าง
ดาวโหลดเพลงลูกทุ่ง MP3 ฟรีบริการห้องเช่ารายเดือน-ห้องพักรายเดือน ในตัวจังหวัดอุดรธานีศุภโชค เคมีคอล ซัพพลายmaximumdev ออกแบบเว็บไซต์ พัฒนาแอปพลิเคชัน ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี ประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี
บ้าน บ้านเดี่ยว บ้านเช่า บ้านมือสอง ที่ดินเปล่า คอนโด และ อสังหาริมทรัพย์อื่น Maxi Home คือ ศูนย์กลางในการค้นหาพระเครื่อง - วัตถุมงคล - เครื่องรางของขลังtwoshopping ร้านค้าออนไลน์ เว็บลงโฆษณาฟรี
ร้านเพ็ทโฮม.คอมฟรี สูตรอาหาร มากมาย สูตรอาหารไทย อาหารจีน กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ทัวร์ต่างประเทศ ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมเว็บไกด์กล่องพลาสติก
เว็บไซต์สำเร็จรูป คุณภาพราคาชาวบ้าน เพียง 499 บาทต่อปี ปรับแต่งง่ายๆ ดีไซน์สไตล์ของคุณท่องเที่ยวไทยของชำร่วยแต่งงาน ของพรีเมี่ยมหมอนhttp://www.shoptamsabye.com 
CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAIคลิก - ดูเว็บไซต์แนะนำอาชีพชาวบ้าน รับจ้างประกบผ้าด้วยกาวผ่านลูกกลิ้งความร้อน L.S.T. Group - Bolt Nuts Fasterns Manufacturer, Retailer and wholesaler in Thailand, ศูนย์รวมสกรูน็อต และ สินค้าสลักภัณฑ์ ครบวงจรthaieasy2home อสังหาริมทรัพย์ บ้าน ศูนย์กลางการ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน บ้าน บ้านเช่า หอพัก ห้องเช่า และคอนโด ขายบ้าน ขายคอนโด ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด คุณสามารถ ลงประกาศ เหล่านี้ได้แบบฟรีๆบุญธรรมรุ่งเรือง รับซื้อเครื่องจักร
GangToon แก็งค์ตูน คลับคนรักการ์ตูน รวม VDO Animation Cartoon MV เพลงการ์ตูน ไอคอนการ์ตูน  พูดคุยเรื่องการ์ตูนผู้นำด้านเว็บไซต์สำเร็จรูป ปรับแต่งง่ายๆ ไม่มีความรู้ก็มีเว็บได้ลงประกาศฟรีลงโฆษณาสินค้าฟรีTIMEFORFISH สังคมเพื่อคนรักสัตว์น้ำ
สำนักงาน นักสืบ อธิวัฒน์ ::siambig.com::aj-toysทัวร์ต่างประเทศเว็บไซต์ จำหน่าย น้ำมันหล่อลื่น ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกยี่ห้อรวมเกมส์มาริโอ สุดยอดเกมส์ในตำนาน
New layer...
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีอันดับ1 
New layer...