Search :     สถิติผู้ชมเว็บไซต์ 
 
 
โปรแกรมบัญชี คือ โปรแกรมบัญชีที่ช่วยบริหารธุรกิจด้านบัญชี โปรแกรมบัญชีเหมาะกับทุกระดับ สำหรับนักบัญชีมือใหม่เพื่อให้ง่ายในการจัดการบัญชี ยินดีต้อนรับ www.thaibizsoftware.comโดยปกติลูกค้าที่ต้องการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป มักจะมุ่งหวังให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตรงตามหลักการของบัญชี พร้อมทั้งสามารถบริหารกิจการควบคู่กันไปได้ ส่วนใหญ่ก็มักจะประสบกับปัญหาที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมได้เต็ม ประสิทธิภาพอันเนื่องมาจาก ไม่สามารถประยุกต์ซอฟแวร์กับธุรกิจของตนให้สัมพันธ์กันได้ จึงเป็นผลให้ต้องสูญเสียทั้งเงินและเวลา แต่เนื่องจากทางบริษัทของเรามีบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นสำนักงานบัญชีมีทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีมานานนับกว่า 20 ปี อีกทั้งทีมผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราสามารถเข้าถึงวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ให้ได้ใช้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารงานของกิจการ พร้อมบริการจากเราที่ทำให้ท่านมั่นใจ โดยทีมงานที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะนำพาลูกค้าให้สามารถใช้ซอฟท์แวร์บัญชีให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
 
BOQ ระบบบริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ครอบคลุมกระบวนการทำใบเสนอราคาประมูล การควบคุมงบประมาณการก่อสร้างทั้งโครงการ อย่างเจาะลึกการควบคุมงานจัดซื้อ ควบคุมคลังวัสดุรวมทั้งการลงบัญชีอัตโนมัติ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่รองรับการทำงานบนระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)สามารถตอบสนองการใช้ได้ ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายตามประเภทของงานรับเหมา การดูแลรักษาระบบด้วยการ BACKUP เพื่อสำรองข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลด้วยกระบวนการตรวจสอบของโปรแกรมที่มีความชาญฉลาดเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณปลอดภัยและถูกต้องอย่างแท้จริงบริการหลังการขายที่มากก 
 
 
  - formula smartbiz lite  
  - formula construction management  
  - formula real estate  
  - formula winning  
  - formula professional  
  - formula manufacturing    
  - formula pos solution
  สำหรับธุรกิจขนาดย่อม  
  สำหรับธุรกิจก่อสร้าง / boq  
  สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   
  สำหรับสำนักงานบัญชี  
  สำหรับซื้อมา-ขายไป/บริการ  
  สำหรับการผลิตขนาดย่อม  
  รองรับการขายปลีกต่างๆ          
--------------------------------------------------------------------------------------
  - dart-reporting  
  - restaurant management
  สร้างรายงานให้ผู้บริหาร  
  สำหรับธุรกิจร้านอาหาร
 
 
For Windows @ Client Server For Windows @ Client Server
โปรแกรมบัญชี : Formula winning
เบอร์โทรติดต่อ 0-2451-6398 , 086-351-8976 , 081-916-5587  แฟ็กซ์  028971904 

     FmwinM001
คุณสมบัติของระบบ
  • รองรับการทำงานได้ทั้งแบบ 1 เครื่อง (STANALONE)และระบบหลายเครื่อง (LAN) ไม่จำกัดเครื่องรองรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ / ข้อมูลปริมาณมากๆ
  • รองรับการทำงานได้หลายบริษัทถึง 40,000 บริษัทในโปรแกรมชุดเดียว
  • รองรับการมีแผนกได้ถึง ( 15 หลัก )
  • ระบบเป็นรุ่น CLIENT/SERVER  รองรับการทำงานบนฐานข้อมูล  DATABASE-MSDE พัฒนาโดย Visual Fox pro 9.00
  • รองรับการทำงานได้ไม่จำกัดปี
  • บันทึกข้อมูลล่วงหน้าและย้อนหลัง โดยละเอียดต่อเนื่อง และมองเห็นทั้งหมดได้ไม่จำกัด ไม่ว่าจะปิดงวดหรือยัง  เลือกทำงานได้ทั้งแบบ BATCH หรือ ONLINE
  • เลือกทำงานแบบ ONLINE หรือ BATCH โดยเลือกทั้ง 2 แบบสลับไปมา หรือกำหนดเฉพาะรายการนั้นก็ได้
  • เลือกทำงานแบบ BATCH PROCESSING และสั่ง POST ภายหลัง โดยระบุเป็นช่วงเวลาของเอกสารเท่าที่ต้องการเลือกก่อนได้
  • ONLINE UPDATE ทั้งการเพิ่ม ลบ แก้ไข และการยกเลิกรายการและกลับรายการบัญชี ให้สำหรับรายการที่ต้องการกลับรายการ  ให้ เพื่อการยันยอดระหว่างกันอย่างถูกต้อง
  • ONLINE CORRECTION ให้อย่างถูกต้องและตามไปแก้ไขทุกระบบที่เกี่ยวข้องกัน


ลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับทางสำนักงานของเรา  จะได้รับการแนะนำการใช้งานเป็นอย่างดีและบริการอย่างดี

โดยทางเราจะแนะนำ  การใช้งานโปรแกรม Formula มีรูปแบบการออกแบบเอกสาร , แบบฟอร์ม

สามารถปฏิบัติการใช้งานด้านธุรกิจ ได้หลายรูปแบบ  และสามารถออกงบการเงินได้โดยไม่ต้อง

Post สามารถดูได้อย่างรวดเร็ว ท่านที่สนใจสา่มารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางเราได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

เบอร์โทรติดต่อ 0-2451-6398 , 086-351-8976 , 081-916-5587  แฟ็กซ์  028971904 

 
 
โปรแกรมระบบบัญชี Express ประกอบไปด้วยระบบงานหลัก ๆ 12 ระบบ ดังต่อไปนี้ 
 รองรับระบบปฏิบัติการ (Operating System Supported) : Windows 95,Windows 98, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 และ Windows 7


2011100510-29-49 flowc
 

เบอร์โทรติดต่อ 0-2451-6398 , 086-351-8976 , 081-916-5587  แฟ็กซ์  028971904
 

จำหน่ายหนังสือคู่มือโปรแกรมบัญชีSmartBiz

 
      
      
 
            ภายในเล่มประกอบไปด้วย
     บทที่ 1 การกำหนดโครงสร้างองค์กร และนโยบายบัญชี(การสร้างฐานข้อมูล)
     บทที 2 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
     บทที่ 3 ระบบการจัดซื้อและวิเคราะห์การซื้อ
     บทที่ 4 ระบบการขายและวิเคราะห์การขาย 
     บทที่ 5 ระบบลูกหนี้และวิเคราะห์ลูกหนี้
     บทที่ 6 ระบบเจ้าหนี้และวิเคราะห์เจ้าหนี้
     บทที่ 7 ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร
     บทที่ 8 ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
     บทที่ 9 ระบบบัญชีแยกประเภท
     บทที่ 10 ระบบรักษาความปลอดภัย และกำหนดสิทธ์การใช้งาน
     ภาคผนวก : การติดตั้ง /การ Backup /การ Restore/การ Recalculate

     ภาคผนวก : การออกแบบฟอร์มเอกสาร/งบการเงิน/ การพิมพ์รายงาน
     ภาคผนวก : การทำงานด้วยระบบ FORMULA ONLINE
     ภาคผนวก : กรณีศึกษา ตัวอย่างรายการค้าธุรกิจซื้อมา-ขายไปและบริการ 
     CD : โปรแกรม SmartBiz


เบอร์โทรติดต่อ 0-2451-6398 , 086-351-8976 , 081-916-5587  แฟ็กซ์  028971904